Program

9. oktober

Kl. 08.00-9.30Registrering, kaffe og brød
Kl. 09.30-10.30
Odeons Store Sal
Plenumsession 1
Velkommen til årskonferencen 2024
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet

Digitalisering af fremtidens sundhedsvæsen
Thomas Fredenslund, direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Historisk rids over sundheds-it
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet
Kl. 10.30-11.00Kaffepause
Kl. 11.00-12.00
Odeons Store Sal
Plenumsession 2
Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet

Digital Health Tools in Europe for the European Observatory - challenges and approaches
Nick Fahy, Research Group Director, RAND Europe, Professor of Policy Analysis, University of Oxford, UK
Kl. 12.00-13.00Frokost
Kl. 13.00-14.30Parallelsessioner
A1Nationale systemer I
Ordstyrer:

Nu mødes de store IT-programmer med målbare resultater i Sundhedsjournalen
Lone Kaalund Thiel, Chefkonsulent, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé

Sløring af sundhedspersonales identitet – ny national sløringsservice
Gitte Aidt, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Dermloop – digital transformation af huddiagnostik
Niels Kvorning Ternov, MD, PhD, Post doc., plastikkirurgisk afdeling, Herlev Universitets Hospital
Resumé

MinLog – Borgerens rolle som regulerende kraft: Tillid, transparens og forandring
Lars Seidelin Knutsson, Sektionsleder, FMK, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
B1Borgerinddragelse
Ordstyrer:

AI-genererede Svarudkast: Optimering af Klinisk Kommunikation imellem patienten og Sundhedspersonale
Shadi Samir Chreiteh, Sektionschef, Center for IT og Medicoteknologi, Region Hovedstaden
Resumé

Digital borgerinddragelse - hvad skal der til for at lykkes med PRO i kommunerne, og hvilken gevinst giver det?
Kristina Johansen, afdelingsleder, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune
Resumé

Digital kompetenceudvikling i et bruger- og behovsstyret diabetesambulatorium
Jan Erik Henriksen, centerdirektør, Steno Diabetes Center Odense
Resumé

Sådan sikres det hele menneske gennem tidstro data og deling af vigtige informationer
Claus Kjærgaard Andersen, Product Manager, Systematic
Resumé
C1Behandling i eget hjem
Ordstyrer:

Vejen mod den virtuelle afdeling og hjemmeindlæggelser
Lene Kim Strandbygaard, Sektionschef CIMT, Region Hovedstaden
Resumé

Next generation solutions – tailored digitale løsninger i eget hjem
Anne Bernth, enhedschef, Koncern Digitalisering, Region Sjælland
Resumé

SMILEBot – digital ven øger forståelsen af egen tilstand og forebygger social eksklusion
Camilla Wong Scmidt, Phd studerende, Københavns Universitet
Resumé

INJURYMAP en moderne trænings app med dokumenteret effekt til behandling af smerter i bevægeapparatet
Finn Johannsen, privat praktiserende reumatolog, overlæge, idrætsmedicinsk afd., Bispebjerg Hospital
Resumé
D1Cybersecurity
Ordstyrer:

NIS2 i sundhedssektoren – hvad så nu?!
Jonathan Kirdorf, Information Security Auditor, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Risikostyring – på den fede måde!
Anahita Khatam-Lashgari, Chefkonsulent, Databeskyttelsesagent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Cyber, AI og alt det her – mulighed eller trussel?!
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Cyberalarmen – en hjælp til de små lægepraksis!
Ole Fisker, Senior Tech Advisor, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
E1European Health Data Space (EDHS)
Ordstyrer:

European Health Data Space en samlet europæisk ramme for digitalisering og sundhedsdata i Europa
Kenneth Bøgelund Ahrendsberg, Chefkonsulent, Sundhedsdatatstyrelsen
Resumé

1 borger = 1 journal - på tværs af sektorer og på tværs af landet
Steinar Eirikstoft, CEO, National Hospital of the Faroe Islands
Resumé

SNOMED CT: en nøgle til standardisering i det digitale sundhedsvæsen
Camilla Wiberg Danielsen, terminolog, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

European Health Data Space – hvad blev det til? Og hvad nu?
Sigrun Gyrtrup, sektionsleder Jura, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
F1HL7 - FHIR I
Ordstyrer:

Med HL7 FHIR kan vi sætte ild under datadeling: Derfor er den internationale standard vejen frem
Thea Mentz Sørensen, standardkonsulent i MedCom
Resumé

Kommunale prøvesvar: fra ustrukturerede til strukturerede data – og deling!
Kirsten Tapia Ravn Christiansen, Konsulent, projektleder, MedCom
Resumé

EHMI sætter ild til meddelelsesinfrastrukturen
Ole Vilstrup Møller, Konsulent, MedCom
Resumé

Den Nationale Service Platforms bidrag til den moderniserede infrastruktur for meddelelseskommunikation
Asger Halkier, Chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
G1Pitches fra udstillere
Kl. 14.30-15.00Kaffepause
Kl. 15.00-16.00Parallelsessioner
A2Almen Praksis App
Ordstyrer:

Apps i almen praksis – nyt værktøj i lægens værktøjskasse
Alice Ørsted Kristensen, konsulent, MedCom
Resumé

DataDonor – Donation af borgerskabte data
Nanna M. L. Rasmussen, teamkoordinator og specialkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
Resumé

Min Læge app – status, svangre og mere PRO
Emma Skjold Lindegaard, Konsulent, PLO
Resumé
B2Den digitale fordør
Ordstyrer:

Mine Symptomer – en digital fordør til bedre egenmestring af længerevarende symptomer
Marianne Rosendal, seniorforsker, ph.d., speciallæge i almen medicin, Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden for almen praksis
Resumé

Dig og mig, hvordan viden om teknologiparathed kan hjælpe flere i gang
Lars Kayser, professor, institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Resumé

Borgerplatformen - den digitale indgang for borgerne til hospitalerne i Region Nordjylland
Irene Gjerløv, Projektleder, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé
C2Borgerskabte data
Ordstyrer:

Vitalparametre - hvordan de måles nu, og hvordan de kan blive målt i fremtiden
Daniel Teichmann, professor, SDU Health Informatics and Technology, Syddansk Universitet
Resumé

Digital tvilling af hjælpemidler og udstyr til behandling i eget hjem
Rune Wehner, Senior Arkitekt, Digital Design Architect, Alexandra Instituttet A/S
Resumé

Vi mangler en model ifm. ønsket om at omstille sundhedsvæsenet til proaktiv hjemmebehandling af kronikere
Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet
Resumé
D2Digital transformation i Almen Praksis
Ordstyrer:

Ny kvalitetsplatform i almen praksis
Jan Kristensen, IT Drifts- og Udviklingschef, Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)
Resumé

AI og videokonsultationer i almen praksis
Lærke Steenberg Smith, Konsulent, PLO
Resumé

Arbejdet med patientpopulationer i almen praksis
Nicholas Christoffersen, chefkonsulent, PLO
Resumé
E2HL7 - FHIR II
Ordstyrer:

Advis om sygehusophold – de første erfaringer efter idriftsættelse af ny FHIR-standard for sygehusadvisering
Mie Borch Dahl Ballegaard, projektleder, MedCom
Resumé

Anvendelse af HL7 FHIR i Danmark
Kirsten Lei Hansen, senior manager, Deloitte
Resumé

NSP on FHIR – hurtigere værdi af national infrastruktur
Esben Dalsgaard, Chefarkitekt, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
F2Datakvalitet
Ordstyrer:

Talegenkendelse og Tekstklassifikation – AI til dokumentation i omsorgsjournalen
Mette Rye Sørensen, Afdelingsleder, Københavns Kommune
Resumé

Hvordan gør vi registreringsarbejdet enkelt og mere meningsfuldt?
Karen-Louise Clemmesen, projektleder, Sundheds-it, Aarhus Universitetshospital
Resumé

Anvendelse af AI-baseret analysemetode til beslutningsstøtte og kvalitetssikring af det danske Dødsårsagsregister
Mikkel Wermer Steen, Specialkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
G2Sundhedsinnovation
Ordstyrer:

Nu bliver det personligt!
Ulrik Lassen, Cheflæge, Professor, Afd. for Kræftbehandling, Rigshospitalet
Resumé

Patient Pathway – Region Sjællands arbejde med ulighed og forløb på det aterosklerotiske område
Jan Kanne, sekretariatschef, Region Sjælland
Resumé

Software kan løse ensomhedsproblemet på supersygehuse
Brian Holch Kristensen, Innovationschef, Bispebjerg Hospital
Resumé
Kl. 16.00-16.30Kaffepause
Kl. 16.30-17.15
Odeons Store Sal
Plenumsession 3
Keynoteoplægsholdernes reflektioner over udvalgte cases i Danmark (eng)

Moderatorer:
Helle Wentzer, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale forsknings- og analyse center for velfærd
Søren Vingtoft, ekstern lektor, sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet
Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet

Nick Fahy, Research Group Director, RAND Europe, Professor of Policy Analysis, University of Oxford, UK
Kl. 17.15-18.30Pre-dinner networking i udstillingsområdet
Kl. 18.30Velkomstdrink
Kl. 19.00
Odeons Store Sal
Festmiddag

 

10. oktober

Kl. 09.00-10.30
Odeons Store Sal
Plenumsession 4
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet

Hvad er en journal? – Patientgenererede datas plads i journalen
Birgitte Drewes, Vicedirektør, Styrelsen for Patientsikkerhed

Vejen mod digital først og hjemmebehandling: Politiske visioner og investeringer
Andreas Jull Sørensen, Afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé

Fremtidens Sundhedsvæsen med AI og digital aktive borgere
Stephen Alstrup, Professor i Algoritmer, Københavns Universitet
Resumé
Kl. 10.30-11.00Kaffepause
Kl. 11.00-12.30Parallelsessioner
A3Beslutningsstøtte
Ordstyrer:

Søgning i kliniske retningslinjer via AI
Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens
Resumé

Er den digitale fordør CE-mærket? Erfaringer fra arbejdet omkring CE-mærkning af Fælles MedicinBeslutningsstøtte
Gitte Borup, Fællesregional Systemadministrator, National og tværsektoriel IT, Region Nordjylland
Resumé

Kunstig intelligens baner vejen for borgernær diagnose af sarkopeni
Uffe Kock Wiil, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet
Resumé

Chatbotten der letter søgningen efter PRI-instrukser for læger, sygeplejersker og jordemødre
Jakob Leander, Technology & Consultancy Director, Devoteam Denmark
Resumé
B3Digital transformation i kommunerne
Ordstyrer: Mia Francis Ferneborg, specialkonsulent, Kommunernes Landsforening

En virtuel rejse i sygeplejen og hjemmeplejen
Charlotte Sørensen, Projektleder, Sorø Kommune
Resumé

Digital genoptræning
Gitte Falentin, Rehabiliteringsleder, Vejen Kommune
Resumé

Dataunderstøttet omstilling af det nære sundhedsvæsen
Morten Rath Bue, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening
Resumé

Anvendelse af K-PRO og telemedicin i praksis
Lene Baier, Afdelingsleder, Hjørring Kommune
Resumé
C3Nationale systemer II
Ordstyrer:

Digital Transformation i Sundhedsvæsenet
Michael Skovdal Rathleff, professor, Aalborg Universitet
Resumé

FUT er fit for purpose
Wenche Svenning Jensen, kontorchef, Digitalisering og it, Region Midtjylland
Resumé

ICD-11 - hvorfor tager det så lang tid at indføre tidssvarende diagnoser?
Jakob Due, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

MiBAlert – en national alert i EPJ
Rikke Thoft Nielsen, læge, Statens Serum Institut
Resumé
D3EPJ og ledelse
Ordstyrer:

Indsigter fra casestudie i Region Nord
Mette Strange Noesgaard, Lektor, Aalborg Universitet
Resumé

Ledelse, EPJ-implementering og performance på kort og mellemlangt sigt
Morten Balle Hansen, professor og programleder, UCL og SDU
Resumé

Udvikling i aktivitet, kvalitet og medarbejdertrivsel under implementering af EPJ
Lasse Lybecker Scheel-Hincke, MTV-konsulent, CIMT, OUH
Resumé
E3Digital patientkommunikation
Ordstyrer:

Tværsektoriel deling af EKG’er via Sundhedsjournalen – en win-win-win-løsning
Karina Skog Nielsen, Chefkonsulent og projektleder, Silverbullet
Resumé

’Digital first’ med sundhed.dk - sundhedsvæsenets digitale fordør
Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk
Resumé

Når brugerne sidder ved roret, sker der smukke ting på sundhed.dk
Sicas Lyng Zandar, UX designer, sundhed.dk
Resumé

Deep dive i sundhed.dk’s data – hvad ved vi om brugerne? Og hvordan bruger vi det?
Pernille Have, Design Lead, sundhed.dk
Resumé
F3Sekundær brug af data
Ordstyrer:

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop i den Præhospitale Patientjournal
Michael Rovsing, Fællesregional Systemadministrator, National og tværsektoriel IT, Region Nordjylland
Resumé

Deling af sundhedsdata giver bedre patientforløb
Mette Keis Jepsen, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Edderkoppen LUNA
Jonas Eskildsen Sørensen, Kontorchef, Teknologi og Innovation, Region Midtjylland
Resumé

Transformation af legacy-data/System
Winnie Mortensen Hvam, konst. områdeleder, Region Midtjylland
Resumé
Kl. 12.30-13.30Frokost
Kl. 13.30-14.30
Odeons Store Sal
Plenumsession 5
Take out fra konferencen
Moderator: Søren Vingtoft, ekstern lektor, SDU

Thomas Fredenslund, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Lilse Svanholm, Centerchef, Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner

Niels Rygaard, Kontorchef for It og digitalisering, Aalborg Kommune, medlem af Kommunernes it-arkitekturråd
Kl. 14.30Konferencen slutter - Tak for i år