E-sundhedsobservatoriets årskonference 2024 bliver afholdt den 9. og 10. oktober på Odeon i Odense

E-sundhedsobservatoriet holder ferielukket i uge 28, 29 og 30.

 

Tema for E-sundhedsobservatoriet 2024:

Sundhedsvæsenets digitale fordør – hvilke muligheder åbner den op for?

– Vil en videreudvikling af sundhedsvæsenets digitale fordør ende med at vende sundhedsvæsenet på hovedet?

Sundhedsvæsenets digitalisering har medført et stigende antal muligheder for, at borgere og patienter selv kan tilgå deres sundhedsdata, lave aftaler med forskellige sundhedsaktører og aflevere egne data i form af PRO data (patient reported outcome). Denne forandring kalder vi sundhedsvæsenets digitale fordør. Spørgsmålet er, om sundhedsvæsenets digitale fordør i virkeligheden er omdrejningspunktet for en digital transformation, gående fra et klassisk analogt og lokationsdefineret sundhedsvæsen, nu med kurs mod et langt mere patientinvolverende e-sundhedsvæsen, hvor hovedaktiviteten er digitale interaktioner imellem behandlere og patienter?

Denne transformation indebærer på sigt en ændring af vores opfattelse af, hvad et sundhedsvæsen er. Fra at patienter som en hovedregel fysisk skal hen på sin behandlers lokation til et sundhedsvæsen, der i udgangspunktet kommer hjem til patienten vha. digitalisering, når det er muligt.

Den åbne fordør rummer en grundlæggende nytænkning og udvidelse af sundhedsvæsenets tilgængelighed særligt, hvis tidstro og patientsikker respons fra behandlersiden, er indbefattet. Populært sagt vendes sundhedsvæsenet på hovedet og skaber en på mange måder ”mind-blowing” koncipering af, hvad et digitalt sundhedsvæsen kan udvikles til. Derfor er årets tema: Sundhedsvæsenets digitale fordør – hvilke muligheder åbner den op for?

Med dette in mente og mens vi venter på Strukturkommissionens udspil, anbefales det herudover at reflektere over erfaringerne med styringen og resultaterne af de sidste 20 års sundheds-it udvikling i det danske sundhedsvæsen.

Vi opfordrer alle e-sundhedsaktører til at indsende forslag til oplæg på årets E-sundhedsobservatorie og ønsker i særlig grad at opfordre til at dele indlæg om projekter og initiativer, der bidrager til sundhedssektorens virtualisering, og som kan bidrage til at skabe større sammenhæng i vores sundhedssektor.

Et historisk tilbageblik

E-sundhedsobservatoriet har siden starten i 1999 arbejdet på at tilvejebringe en transparent, systematisk og konstruktiv årlig erfaringsopsamling. I starten af 0’erne var der fokus på initiativer, der kunne tilvejebringe dels effektive dokumentationssystemer, og dels også etablere en fælles infrastruktur, som kunne facilitere kommunikation af strukturerede data.

I 2024 har alle sygehuse elektroniske journalsystemer, og alle kommuner har elektroniske omsorgssystemer, som dækker de basale behov for data registrering. Disse systemer kan i et vist omfang sende og modtage data fra hinanden – en kommunikation hjulpet på vej af den nationale sundheds-IT infrastruktur. En række yderligere nationale systemer til medicinering, booking, røntgen, laboratoriesvar og journal fra sygehus m.m. er også gennem de seneste 10 år taget i anvendelse og tegner således tilsammen et af verdens mest digitaliserede sundhedsvæsener.

Denne udvikling har E-sundhedsobservatoriet informeret om og givet taletid til inkl. de store nationale strategier og initiativer. De vigtige centrale sektorstrategier er imidlertid erstattet af en central digitaliseringsstrategi og kommisionsrapporter, der fokuserer på strukturelle forhold. Lige nu står det digitale sundhedslandskab i et vakuum og venter på, at sundhedsstrukturkommissionen løfter sløret for deres anbefalinger.

Det er derfor stadig – i skrivende stund – ukendt hvad der vil være centralt i diskussionerne til oktober.

Overfor de centrale myndigheders aktiviteter er der i Danmark et meget aktivt innovationsmiljø, som udvikler lokale digitale løsninger på specifikke problemer. Dette miljø omfatter såvel den kommercielle industri som de kliniske afdelinger på sygehusene og faglige grupper inden for sundhedsinstitutioner. Dette innovationsmiljø har gennem de senere år udgjort en voksende andel af præsentationerne på E-sundhedsobservatoriets konference.

Innovationerne fokuserer ofte på at tage nye teknologier i brug til at løse specifikke problemer eller for at optimere procedurer.

De nye teknologier, der fokuseres på, er bl.a.:

  • Kunstig intelligens – både i form af maskin-læring til at finde mønstre og prediktere, men også i form af generativ AI med anvendelse af sprogmodeller til at forbedre og rationalisere kommunikation med bl.a. patienter
  • Datadeling
  • Mærkning af senge, medicoteknisk udstyr og enkeltpersoner med såkaldte locatere, der angiver aktuel position i en bygning
  • Udvikling af Dash boards der anvender de data, som klinikerne dokumenterer til at give overblik over specifikke ressourcer og derved søge at forbedre styring af behandling i klinikken.

Sådanne lokale fokuserede systemer har været præsenteret på E-sundhedsobservatoriet i mange år og inspireret deltagerne. Imidlertid har det også vist sig vanskeligt at få implementeret de lokalt udviklede systemer, så de indgår i den daglige drift og bliver en del af systemportefølgen. Det leder til en række spørgsmål:

Er der mindre plads til lokale systeminitiativer? Har driften magten i dansk digital sundhed? Og hvor efterlader det de lokale innovationsprojekter? Hvad skal der til for, at det lokale bliver det nationale?

Se retningslinjer til oplægsholdere her

Se udstillingen og standoversigten her

Ønsker du at modtage nyhedsmails fra E-sundhedsobservatoriet vedr. årskonferencen 2024, så send en mail til Conny Heidtmann på
e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk